Pensionister

Kredsens arrangementer for pensionister arrangeres af et pensionistudvalg, der består af:

Kirsten Thomsen

Hans Jørgen Gaarde

Lars Zachariassen

 

Herunder arrangementer for efteråret 2018:  

 

Julearrangement                                          

Mandag d. 26. november 2018                                                         

Pris: medlemmer/ikke medlemmer kr. 100,00

Mødetidspunkt kl. 18.30 i Christianshus, Christianvej 4, 7000 Fredericia

Tilmelding senest mandag d. 13. november 2018 på tlf. 75 91 09 00 eller 112@dlf.org

Der vil være Lucia-optog fra F.D.F Søndermarken samt orientering om 1. halvårsprogram 2019

Vi skal synge og nyde ”kaffebord” og ikke mindst - spille vores årlige banko.

-------------------------------------------------------------

Betaling klares på dagen til det enkelte arrangement. Det vil være en stor hjælp, hvis du/I har aftalte penge.

Ved afbud til Kredskontoret efter sidste tilmeldingsdato betales for ydelser, vi ikke kan afbestille. Dog opkræves altid kr. 100.00 efter sidste tilmeldingsdag.

Efter afholdt arrangement, kontakt Kredskontoret for evt. afbestillingsudgift.

Evt. afbud på dagen, kontakt da Kirsten tlf. 31 34 29 24, Hans Jørgen tlf. 53 18 42 96 eller Lars tlf. 30 11 58 41

Hilsen

Kirsten, Hans Jørgen og Lars