Om kredsen

Generalforsamling

Fredericia Lærerkreds afholder i 2017 ordinær generalforsamling fredag d. 31. marts kl. 16.00 i Café FIC. Der er ikke en valggeneralforsamling