Om kredsen Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

Der er afholdt ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 6.. juni kl. 19 på kredskontoret Danmarksgade 11, 2.th, Fredericia.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling kan læses her