Om kredsen Generalforsamling

Generalforsamling 2019

Der indkaldes til ordinær generalforsamling 2019 fredag d. 29. marts kl. 16 i Café FIC i Fredericia Idrætscenter.

Endelig dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Forretningsorden

 3. Beretning 

  • Forslag til resolution om ledelse

 4. Regnskaber

 5. Indkomne forslag

  • Vedtægtsændring omkring valg

 6. Budget og fastsættelse af kontingent

 7. Eventuelt       

Kredsstyrelsen

PS. Temadebat: "Fredericia Lærerkreds gearet til fremtiden?"