Om kredsen KS-møder

KS-møder i skoleåret 13/14

Herunder kan man finde referater fra kredsstyrelsesmøder, der blev afholdt i skoleåret 13/14:
05.09.  Referat
19.09.  Referat
03.10.  
31.10.  Referat
19.12.  Referat
09.01.  Referat
23.01.  Referat
06.02.  Referat
20.02.  Referat
13.03.  Referat
27.03.  Referat
01.05.  Referat
15.05.  Referat
19.06.  Referat