Om kredsen TR-møder

TR-møder i skoleåret 19/20

I skoleåret 19/20 afholdes TR-møder disse datoer:
29.08.  Referat
26.09.  
24.10.  
21.11.  
12.12.  
16.-17.01. TR-112
20.02.  
12.03.  
30.04.  
28.05.  
18.06