Om kredsen KS-møder

KS-møder i skoleåret 18/19

I skoleåret 18/19 afholdes kredsstyrelsesmøder disse datoer:
9.-8.  Referat
23.-8.  Aflyst
13.-9.  Referat
27.-9.  Referat 
11.-10.  Referat
8.-11.  Referat
29.-11. KS-døgn
20.-12.  Aflyst
10.-1.  Referat
24.-1. TR-112
31.-1.  Aflyst
7.-2.  Referat
28.-2.  Referat
7.-3.  Referat
21.-3.  Referat
4.-4.  Referat
9.-5.  Referat
16.-5.  Referat
6.-6.  Referat
13.-6.  Referat
20.-6.  Referat