Om kredsen TR-møder

TR-møder skoleåret 20/21

Der afholdes TR-møder på følgende datoer i kommende skoleår
27.8            Referat    
24.9  Referat
29.10  Referat
26.11  Referat
10.12  Referat
04.01 Referat - Ekstra ordinært møde 
21.01  Referat
25.2  Referat
11.3  Referat
22.4  Referat
27.5  Referat
17.6  Referat