Læserbrev

Politikerne foreslår besparelser, jeg foreslår investeringer i folkeskolen.

Efteråret er kommet i gang på trods af og med Corona problematikker, rigtig mange af lærerne arbejder fortsat i et ikke rigtig trygt og sikkert arbejdsmiljø, smitten er høj i Fredericia og særligt på folkeskolerne meget massiv i øjeblikket. Det er nu tredje skoleår, hvor Corona spiller en rolle for den måde vi er sammen på, og ikke mindst den måde vi arbejder på. Indimellem har der da været anerkendelse af den kæmpestore indsats som mange offentlige ansatte har ydet i denne periode, jeg tænker dog, at antallet af forandringer for lærerne i folkeskolen har været eksorbitant mange og med ekstremt kort forberedelses- og implementeringstid. Lærerne har ganske enkelt ydet en synlig kæmpeindsats, man kan undre sig over at anerkendelse af denne indsats kun kan aflæses hos nogle politikere.

Netop anerkendelse er der nemlig ikke meget af i det budgetforslag som i øjeblikket er til høring i Fredericia Kommune, tværtimod. Skolebudgetterne skal bidrage til ”velfærdprioriteringer” uden tilsyneladende at få noget igen! Mængdereguleringen, som nu har betydet en udhuling af budgetterne på skoleområdet i en årrække, fortsætter med 11 millioner kr. i 2022. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at skolen sparer en hel elevtildeling når vi er en elev mindre? Bygningsdrift, ledelse, lærer, pædagog, læringsplatforme, rengøring og forvaltningsdrift. Ingen af disse udgifter er afhængige af om elevtallet falder med 1 eller 2, hvorfor er økonomitildelingen så afhængig af det? Dette toppes af, at tildelingen pr. elev i Fredericia Kommune ifølge indenrigsministeriets nøgletal i regnskabet for 2020 er Danmarks 10. laveste. En meget billig folkeskole i Fredericia skal altså udsættes for besparelser og dermed en kvalitetsforringelse! Der er som sagt ikke meget anerkendelse at hente her.

Der er ellers gode resultater at fremvise for folkeskolen i Fredericia, elevernes eksamensgennemsnit er på landsgennemsnittet, det er trivslen også og flere og flere elever klarer sig godt nok til at kunne tage en ungdomsuddannelse. Et andet godt resultat for folkeskolen i Fredericia er, at lærernes sygefravær ligger markant under landsgennemsnittet og har gjort det side 2015, det kunne tænkes at have en sammenhæng med et fælles aftalt forståelsespapir og forståelsesaftale? I dagspressen er der nu forslag fremme om at lærerne skal undervise mere for at frigøre ressourcer til nye budgetforslag. Overenskomstbaserede aftaler skal politikerne ikke røre ved, og så skal lærerne i Fredericia fortsat have mulighed for at kunne forberede og evaluerer undervisningen på en sådan måde, at alle eleverne kan profitere af undervisningen, det er et spørgsmål om folkeskolens kvalitet. Når lærerne har mulighed for at kunne lykkedes med deres opgave, så er der ikke problemer med fastholdelse og rekruttering, derfor har vi uddannede lærere i Fredericia.

Til slut en kraftig opfordring til alle der bekymrer sig om folkeskolen og vores børn: Tag fat i de lokale politikere og drøfte folkeskolen med dem, ros dem for den første planlagte bølge af renoveringer af skolerne og læringsmiljøet, ris dem for ikke at ville investere i folkeskolen, men tværtimod at foreslå den udhulet økonomisk og dermed forringe lærernes muligheder for at lykkedes med deres opgave. Det kan forældrene, eleverne, lærerne, lederne og folkeskolen i Fredericia ganske enkelt ikke være tjent med!

Mvh

Per Breckling

Formand

Fredericia Lærerkreds

Emner

Målgruppe