Kontingent

Kontingentet opkræves forud og opkræves via PBS

For almindelige medlemmer er  kontingentet 526 kr. pr. md. Heraf går 229 kr. til DLF og 313 kr. til Fredericia Lærerkreds.

Kontingentet opkræves kvartalsvis i månederne januar, april, juli og oktober af DLF centralt

Det er muligt at søge kontingentnedsættelse, f.eks. i dagpengeperioden ved barsel eller ved arbejdsløshed. Henvendelse til kredskontoret.

For pensionister er kontingentet 96 kr. pr. md. Heraf går 71 kr. til DLF og 25 kr. til Fredericia Lærerkreds.
Pensionister opkræves 2 gange årligt (i januar og i juli)