Om kredsen

TR-møder

TR-møder

Som hovedregel afholdes et TR-møde pr. måned.

Der afholdes desuden møder med TR for mindre medlemsgrupper, når der er behov herfor.