Pensionister

Kredsens arrangementer for pensionister arrangeres af et pensionistudvalg på tre medlemmer.

Efterårsprogram for Seniorer 2022

---------------------------------------------------------------

Mandø og Nationalpark Vadehavet

Tirsdag den 30. august 2022

Medlemmer kr.350,00 og ikke medlemmer kr. 400,00 -Betales i bussen kontant eller via MobilePay.

Tilmelding senest 16. august 2022 på tlf. 75 91 09 00 eller 112@dlf.org. Begrænset antal.

Afgang fra banegården Jernbanegade kl. 7.45 og Erritsø v. Fakta kl. 8.00

Medbring selv kaffe/te til dagen. Udvalget medbringer rundstykker og kage til eftermiddagskaffen.

 

Vi kører langs Kongeåen tværs over Jylland og kommer til Vester Vedsted. Her får vi vores rundstykke. Vi stiger nu på Mandøbussen, som kører os af Låningsvejen til Mandø. Under turen kan man nyde den enestående natur i Vadehavet.

Ankommet til Mandø får vi en guidet rundvisning, hvor vi hører lidt om livet på øen, om befolkningen, hvor vi besøger kirken og ser stormflodssøjlen.

Herefter spiser vi en toretters middag på Klithus Mandø. Ca. kl. 14 kører Mandøbussen retur til fastlandet, og vi kører hjemad med indlagt pause til kaffe og kage.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tag med offshore - ’Energi fra havet – dansk offshore på Nordsøen’

Onsdag 28. september 2022

Medlemmer kr. 400,00 og ikke medlemmer kr. 450,00 -Betales i bussen kontant eller via MobilePay.

Afgang fra banegården Jernbanegade kl. 8.15 eller fra Erritsø v. Fakta kl. 8.30

OBS - Tilmelding senest 9. august 2022 på tlf. 75 91 09 00 eller 112@dlf.org. Begrænset antal deltagere.

Medbring selv kaffe/te til dagen. Udvalget medbringer rundstykker og kage til eftermiddagskaffen.

 

Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg åbner døren til boreplatformene i Nordsøen og til en verden, de færreste har besøgt, og som er dybt fascinerende at opleve.

I museets interessante opstillinger får vi en guidet rundvisning i ’Energi fra havet – dansk offshore på Nordsøen’ og kommer ud på platformene, ned i undergrunden og op i luften. Ikke mindst spændende er gennemgangen af teknikker bag olieudvindingen og indvindingen af vindenergi ude fra havet. På egen hånd kan man gå på opdagelse i de danske havområder og det dyreliv, der gemmer sig under havets overflade. I udstillingen ’Danmarks vildeste fiskeeventyr’ kommer man tæt på fiskeskippernes hverdag og oplevelser og får indblik i det fiskeri, der skabte byen Esbjerg.

Kl. 11 overværer vi sælfodringen.

Bussen kører lige til døren, og der er elevatorer på museet.

På Billum Kro afslutter vi dagen med en to-retters menu og en kop kaffe, inden turen går hjemad.

På vejen til Esbjerg holder vi en pause, hvor der serveres rundstykker til den medbragte kaffe. På vejen hjem er der pause også – nu med kage. Husk at medbringe kaffe/the til dagen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Julefrokost på Fuglsangcentret 

Onsdag den 30. november 2022 – OBS kl. 12.30 

Medlemmer kr. 300,00 og ikke medlemmer kr. 350,00 -Betales kontant eller via MobilePay

Mødetidspunkt kl. 12.30 på Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, Fredericia 

Tilmelding senest den 14. november 2022 på tlf. 75 91 09 00 eller 112@dlf.org. Begrænset antal.

 

Efter julefrokosten bliver der serveret kaffe og der orienteres om 1. halvårsprogram 2023. 

I løbet af eftermiddagen vil vi synge nogle af julens sange, og slutter selvfølgelig dagen af med vores årlige bankospil med en masse dejlige præmier.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Betaling klares på dagen til det enkelte arrangement. Det vil være en stor hjælp, hvis du/I har aftalte penge, hvis der afregnes kontant.

NYHED: nu kan der betales via MobilePay – nummeret opgives i bussen

Ved afbud til Kredskontoret efter sidste tilmeldingsdato betales for ydelser, vi ikke kan afbestille. Dog opkræves altid kr. 100,00

Efter afholdt arrangement, kontakt Kredskontoret for evt. afbestillingsudgift.

Afbud på dagen, kontakt da Hans Jørgen tlf. 53 18 42 96, Lars tlf. 30 11 58 41 Jens tlf. 29 82 47 48

 

Hilsen

Hans Jørgen, Lars og Jens